חידושי רבינו משה מאימראן – עבודה זרה / אהבת שלום

ישמחו הלומדים והמעיינים, בהופעת כרך שביעי של חידושי רבינו משה מאימראן, מגדולי חכמי מקנאס שבמרוקו בשנים תצ"ט - תקמ"ו. חידושיו וביאוריו על הש"ס מצטיינים בבהירותם מחד, ובעמקותם מאידך. עד כה הופיעו…

להמשך קריאהחידושי רבינו משה מאימראן – עבודה זרה / אהבת שלום

אור רב – פירוש הזוהר / ר' מאיר פאפרש

כרך חמישי בסדרת כתבי המקובל האלהי ר' מאיר פאפרש, מסדרם של כתבי האר"י ז"ל: "אור רב", פירוש עמוק על הזהר הקדוש פרשיות משפטים ותרומה, היוצא לאור כולו מתוך כתב יד…

להמשך קריאהאור רב – פירוש הזוהר / ר' מאיר פאפרש

אוצרות חיים – איפה שלימה / מהר"ר שאול דוייק הכהן

אור חדש עלה, לראשונה מזה למעלה ממאה שנה, התחדשו פני ספר "איפה שלימה" על כל חלקיו, בכרך מפואר ומשובב לב. במהדורה זו מופיע ספר "אוצרות חיים" בנוסח מוגה ומתוקן מכת"י קדום כפי…

להמשך קריאהאוצרות חיים – איפה שלימה / מהר"ר שאול דוייק הכהן

תורת המשבי"ר / אהבת שלום

כרך רביעי בסדרת כתבי הגאונים הנודעים לבית משפחת ברדוגו, והפעם תורתו של ראש המפחה אבי התעודה, מהר"ר משה בירדוגו, הנודע בכינוי "הרב המשבי"ר". בכרך גדול זה נכללו שאלות ותשובות, ליקוטי דינים,…

להמשך קריאהתורת המשבי"ר / אהבת שלום

אמת ליעקב – על הזוהר / רבי יעקב מרג'י

בזהר דא יפקון מן גלותא ברחמי בשמחה והתרגשות רבה הננו לבשר למסתופפים בהיכל הרשב"י על השלמת הסדרה של הפירוש הנפלא לספר הזהר אמת ליעקב מאת המקובל האלהי מהור"ר יעקב מארג'י ז"ל ראשון המקובלים ההולכים…

להמשך קריאהאמת ליעקב – על הזוהר / רבי יעקב מרג'י

משנת צדיקים – על הלכות מילה ופדיון / מוהר"ר מיכאל טירני זיע”א

ספר חדש מבית מכון "אהבת שלום" - "משנת צדיקים" על הלכות מילה ופדיון ‬ ספר חדש מבית מכון "אהבת שלום" - "משנת צדיקים" על הלכות מילה ופדיון הבן למוהר"ר מיכאל…

להמשך קריאהמשנת צדיקים – על הלכות מילה ופדיון / מוהר"ר מיכאל טירני זיע”א

שו"ת רבינו יוסף אבן ציאח / אהבת שלום

שו"ת רבינו יוסף אבן ציאח / אהבת שלום בס"ד יצא לאור הספר שו"ת רבינו יוסף אבן ציאח אב"ד דמשק, מגדולי הדור בזמנו של מרן הבית יוסף. התפרסם בחיבוריו העמוקים בקבלה…

להמשך קריאהשו"ת רבינו יוסף אבן ציאח / אהבת שלום

אין יותר פוסטים.

שגיאה.