פירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

פירוש רבינו זכאי על הרי"ף - מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים הופיע חיבורו של אחד הקדמונים, שהיה ספון בכתב יד יחיד בעולם ולא שזפתו עין הדפוס.

להמשך קריאהפירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

גדרי המועדים – פסח / הרב גד סולומון

גדרי המועדים / הרב גד סולומון מבאר את כל ההלכות בלשון קלה ופשוטה לכל נפש, לכל עדה ועדה כפי מנהגיה, משולב בסיפורים והנהגות מגדולי החסידות ובפרט מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זיע"א

להמשך קריאהגדרי המועדים – פסח / הרב גד סולומון

יד אהרן – על טור ובית יוסף / רבי אהרן אלפנדארי זצוק"ל

יד אהרן - על טור ובית יוסף / רבי אהרן אלפנדארי זצוק"ל בתוספת "מרכבת המשנה" על הרמב"ם מבית מכון הכתר, כולל ציונים הערות והארות.

להמשך קריאהיד אהרן – על טור ובית יוסף / רבי אהרן אלפנדארי זצוק"ל

הגדה של פסח – תורת איש / רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל

הגדה של פסח - תורת איש / רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל ובו שני חלקים: דברי תורה וחידושים, מעשה איש.  

להמשך קריאההגדה של פסח – תורת איש / רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל

סמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

סמ"ג - לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן מהדורה קמא ובתרא ע"פ כתבי יד קדומים עם כל המפרשים ראשונים ואחרונים מכתבי יד ודפוסים ראשונים בתוספת מבוא…

להמשך קריאהסמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

אוצר הלכות – יורה דעה ח"א / רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א

אוצר הלכות - יורה דעה ח"א / רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א כול הלכות בשר בחלב, פת עכו"ם, בישול עכו"ם, חלב עכו"ם, עניני סכנה, הגעלת כלים, כשרות הכלים והמאכלים, ביצים…

להמשך קריאהאוצר הלכות – יורה דעה ח"א / רבי אברהם צבי פריעדמאן שליט"א

אין יותר פוסטים.

שגיאה.