שפת הים / הג"ר יצחק מאיו זיע"א ראב"ד איזמיר

עוד יצירת פאר ממכון "הדרת קודש" אחר מאות שנים שלא נדפס, כעת הופיע וזרח, הספר הנפלא שו"ת "שפת הים" בארבעת חלקי השלחן ערוך, לראב"ד איזמיר – טורקיה, הגאון האדיר רבינו…

להמשך קריאהשפת הים / הג"ר יצחק מאיו זיע"א ראב"ד איזמיר

אין יותר פוסטים.

שגיאה.