אסיפת שיעורים / שיעורי רבינו ראש הישיבה מגור שליט"א

חדש! ~ שיעורי רבינו ראש הישיבה מגור שליט"א ~ יצא לאור עולם קונטרס "אסיפת שיעורים" לראשונה מאז החל רבינו ראש הישיבה מגור שליט"א לומר את שיעוריו בישיבות המובחרות שבנשיאותו, יוצא…

להמשך קריאהאסיפת שיעורים / שיעורי רבינו ראש הישיבה מגור שליט"א

וזה דבר השמיטה / מכתי"ק של הגאון הגדול הגרי"י ריינס זצ"ל

יצא לאור ספר וזה דבר השמיטה מכתי"ק של הגאון הגדול הגרי"י ריינס זצ"ל - בעניין היתר העבודה בשמיטת תרמ"ט ובסוגיות מסתעפות בגדרי ספקות וקניינים - בתוספת מבוא והערותרצ"ב תוכן עניינים…

להמשך קריאהוזה דבר השמיטה / מכתי"ק של הגאון הגדול הגרי"י ריינס זצ"ל

חידושי הגרמ"ד הלוי על מעשה הקרבנות

במלאת שנה להסתלקותו של זקן ראשי הישיבות והשריד לבית בריסק הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ראש ישיבת בריסק, נשלח לבית הדפוס ספר "חידושי רבנו משולם דוד הלוי" על…

להמשך קריאהחידושי הגרמ"ד הלוי על מעשה הקרבנות

שרשי לשון הקודש / יהודה לינצ'נר

בס"ד בסייעתא דשמיא יצא לאור הספר 'שרשי לשון הקודש' הפותח פתח אל המקצוע היסודי של לימוד חכמת 'לשון הקודש'. הכרת דרכה ודקדוקה של 'לשון הקודש' הכרחית ויסודית ללימוד התורה, הן…

להמשך קריאהשרשי לשון הקודש / יהודה לינצ'נר

קונטרס עניני שמיטה / מתוך כתבי רבי משה דוד ואלי מבית מדרשו של הרמח"ל.

קונטרס עניני שמיטה / מתוך כתבי רבי משה דוד ואלי מבית מדרשו של הרמח"ל. [יוסף ספינר], תשפ"ב

להמשך קריאהקונטרס עניני שמיטה / מתוך כתבי רבי משה דוד ואלי מבית מדרשו של הרמח"ל.

דף החיים חלק ב' – רמב"ם ושולחן ערוך על סדר הדף ! מהדורת עיון – 10 מסכתות בכרך אחד !

דף החיים חלק ב` - רמב"ם ושולחן ערוך על סדר הדף ! מהדורת עיון - 10 מסכתות בכרך אחד !

להמשך קריאהדף החיים חלק ב' – רמב"ם ושולחן ערוך על סדר הדף ! מהדורת עיון – 10 מסכתות בכרך אחד !

אין יותר פוסטים.

שגיאה.