פירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

פירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

הופיע חיבורו של אחד הקדמונים, שהיה ספון בכתב יד יחיד בעולם ולא שזפתו עין הדפוס.

כתיבת תגובה