אחרון לדור דעה – תולדות רבינו משולם דוד הלוי סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל

בימים אלו ראה אור הספר "אחרון לדור דעה" חלק א', על ראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד הלוי סלובייצ'יק זצ"ל שעכשיו מלאה שנה להסתלקותו, הכולל בתוכו פרקי חיים ואלומות אור ממסכת חייו רבת הפעלים, ועל בית אביו מרן הגרי"ז זצ"ל ולמעלה בקודש.

הספר כולל בתוכו 650 עמודים ומעל ל-500 תמונות ומכתבים נדירים שמשובצים בין דפי הספר שחיבר הרב הגאון רבי שמעון יוסף מלר מירושלים, מבחירי מחברי זמנינו, תלמידם ומקורבם הנאמן של בני מרן הגרי"ז זצ"ל.

 

כתיבת תגובה