שיטה מקובצת – תמורה / הרב יעקב דוד אילן

שיטה מקובצת - תמורה הרב יעקב דוד אילן שיטה מקובצת לרבינו בצלאל אשכנזי – מסכת תמורה, יו”ל על-פי כת”י ודפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות מקבילות, הערות וביאורים. מאת המחבר…

להמשך קריאהשיטה מקובצת – תמורה / הרב יעקב דוד אילן

פירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

פירוש רבינו זכאי על הרי"ף - מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים הופיע חיבורו של אחד הקדמונים, שהיה ספון בכתב יד יחיד בעולם ולא שזפתו עין הדפוס.

להמשך קריאהפירוש רבינו זכאי על הרי"ף – מסכת גיטין / מכון ברית ראשונים

שיח יצחק עמ"ס חגיגה / רבי יצחק נוניס ואיס זצ"ל

מהדורה מתוקנת ומפוארת, עם סיקול השיבושים הרבים, ציון המקורות ופתיחת ראשי תיבות וחונה עליו תפילת כל פה, בירור מקיף על כל דיני ונוסחאות תפילת שמונה עשרה ע"פ סדר השו"ע מחבר…

להמשך קריאהשיח יצחק עמ"ס חגיגה / רבי יצחק נוניס ואיס זצ"ל

אין יותר פוסטים.

שגיאה.