אור רב – פירוש הזוהר / ר' מאיר פאפרש

כרך חמישי בסדרת כתבי המקובל האלהי ר' מאיר פאפרש, מסדרם של כתבי האר"י ז"ל: "אור רב", פירוש עמוק על הזהר הקדוש פרשיות משפטים ותרומה, היוצא לאור כולו מתוך כתב יד…

להמשך קריאהאור רב – פירוש הזוהר / ר' מאיר פאפרש

אוצרות חיים – איפה שלימה / מהר"ר שאול דוייק הכהן

אור חדש עלה, לראשונה מזה למעלה ממאה שנה, התחדשו פני ספר "איפה שלימה" על כל חלקיו, בכרך מפואר ומשובב לב. במהדורה זו מופיע ספר "אוצרות חיים" בנוסח מוגה ומתוקן מכת"י קדום כפי…

להמשך קריאהאוצרות חיים – איפה שלימה / מהר"ר שאול דוייק הכהן

אמת ליעקב – על הזוהר / רבי יעקב מרג'י

בזהר דא יפקון מן גלותא ברחמי בשמחה והתרגשות רבה הננו לבשר למסתופפים בהיכל הרשב"י על השלמת הסדרה של הפירוש הנפלא לספר הזהר אמת ליעקב מאת המקובל האלהי מהור"ר יעקב מארג'י ז"ל ראשון המקובלים ההולכים…

להמשך קריאהאמת ליעקב – על הזוהר / רבי יעקב מרג'י

אין יותר פוסטים.

שגיאה.