שו"ת גנת ביתן / רבי תנום גרשון ביליצקי אב"ד יאשינאווקא

שו"ת גנת ביתן / רבי תנום גרשון ביליצקי אב"ד יאשינאווקא מבית היוצר של מכון ירושלים חקרי הלכות,שו"ת ביאורים וישובים.

להמשך קריאהשו"ת גנת ביתן / רבי תנום גרשון ביליצקי אב"ד יאשינאווקא

סמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

סמ"ג - לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן מהדורה קמא ובתרא ע"פ כתבי יד קדומים עם כל המפרשים ראשונים ואחרונים מכתבי יד ודפוסים ראשונים בתוספת מבוא…

להמשך קריאהסמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

שיח יצחק עמ"ס חגיגה / רבי יצחק נוניס ואיס זצ"ל

מהדורה מתוקנת ומפוארת, עם סיקול השיבושים הרבים, ציון המקורות ופתיחת ראשי תיבות וחונה עליו תפילת כל פה, בירור מקיף על כל דיני ונוסחאות תפילת שמונה עשרה ע"פ סדר השו"ע מחבר…

להמשך קריאהשיח יצחק עמ"ס חגיגה / רבי יצחק נוניס ואיס זצ"ל

אין יותר פוסטים.

שגיאה.