סמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

סמ"ג - לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן מהדורה קמא ובתרא ע"פ כתבי יד קדומים עם כל המפרשים ראשונים ואחרונים מכתבי יד ודפוסים ראשונים בתוספת מבוא…

להמשך קריאהסמ"ג – לא תעשה כרך א' / מכון ירושלים ומכון שלמה אומן

אין יותר פוסטים.

שגיאה.