אור רב – פירוש הזוהר / ר' מאיר פאפרש

כרך חמישי בסדרת כתבי המקובל האלהי ר' מאיר פאפרש, מסדרם של כתבי האר"י ז"ל: "אור רב", פירוש עמוק על הזהר הקדוש פרשיות משפטים ותרומה, היוצא לאור כולו מתוך כתב יד קדשו של המחבר.
ספר זה הוא החיבור האחרון שכתב הרב המחבר בימיו חייו, ומהוה את תמצית משנתו ופסגת יצירתו בשדה הקבלה, אחר שערך את כתבי האר"י כולם וכתב ספרי הקדמות משלו לחכמת הקבלה.
עוד נספחו לכרך זה ליקוטי פירושיו של המחבר על שאר חלקי הזהר, שנכתבו במקומות מפוזרים ולוקטו כאן לראשונה מכתבי יד קדמונים.
בימים אלו נמצא בשלבי הכנה לדפוס פירושו הרחב על זהר בראשית.
מחיר: 50 ש"ח 

כתיבת תגובה