חוט המשולש – חולין | כתב סופר – גיטין

כתב סופר על מסכת גיטין – מהדורה חדשה ומפוארת

חוט המשולש על מסכת חולין – חידושי רבותינו ה"רבי עקיבא איגר", ה"חתם סופר" וה"כתב סופר".

כתיבת תגובה