רי"ף מסכת ברכות – הלכות קטנות / הרב מאור תפארת

רי"ף מסכת ברכות – הלכות קטנות

עם ליקוטים מפירוש רש”י וקיצור פירוש תלמידי רבינו יונה ושאר מפרשים

כתיבת תגובה