שפת הים / הג"ר יצחק מאיו זיע"א ראב"ד איזמיר

עוד יצירת פאר ממכון "הדרת קודש"

אחר מאות שנים שלא נדפס, כעת הופיע וזרח, הספר הנפלא שו"ת "שפת הים" בארבעת חלקי השלחן ערוך, לראב"ד איזמיר – טורקיה, הגאון האדיר רבינו רפאל יצחק מאייו זלה"ה, תלמידו של ה"שער המלך". ומרבותיו של הגאון רבי חיים פאלאג'י זלה"ה.

בתוספת תשובות כתב יד שלא נדפסו מעולם. נוסף גם "פרקי תולדות", כ60 עמודים אודות המחבר זלה"ה. ומפתחות.
הספר מכיל כאלף עמודים!
והכל ברוב פאר והדר, כראוי וכיאה לכבודה של תורה, תורה מפוארה בכלי מפואר.
מתאים לכל בן תורה

לפוסט הזה יש תגובה אחת

להגיב על מוישי הקטן. לבטל