צדה לדרך – דרכי טהרה / רבי מנחם בן זרח זיע"א (מרבותינו הראשונים).

צדה לדרך – דרכי טהרה / רבי מנחם בן זרח זיע"א (מרבותינו הראשונים).

רבי מנחם בן אהרן בן זרח היה רב מתקופת הראשונים שפעל בספרד במאה ה-14, מחבר הספר צידה לדרך.
הספר צידה לדרך שמחברו קרא את שמו בארמית "זוודין דאורחא" מתחלק לחמישה חלקים. הראשון בענייני תפילות וברכות, המקביל לחלק הראשון בטור אורח חיים, השני בהלכות איסור והיתר, המקביל לטור יורה דעה, השלישי בהלכות נשים, המקביל לטור אבן העזר, הרביעי בדיני שבתות וימים טובים והחמישי בדיני תעניות, המקבילים שניהם לחלקים השני והשלישי בטור אורח חיים. את ספרו הוא מסיים במאמר על ביאת המשיח.

בהקדמתו מביא את השתלשלות ההלכה מחתימת המשנה ועד ימיו, ותוקף את גדולי דורו הפילוסופיים על זלזולם בהלכה.

הספר יצא לאור לראשונה בפירארה שנת שי"ד.(ויקיפדיה)

כתיבת תגובה